×

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessämme kerromme ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa taloyhtiöiden kehittämiseen ja johtamiseen.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 astui voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka koskee myös taloyhtiöitä. Se on myös herättänyt paljon kysymyksiä taloyhtiön hallituksien ja osakkaiden keskuudessa.

Vastuullisena tahona asetuksen noudattamisesta ja samalla rekisteripitäjänä toimii taloyhtiön hallitus mutta käytännön töistä huolehtii hallituksen valitsema isännöintiyritys. Isännöintiliiton yritysbarometrin mukaan suurin osa isännöintiyrityksistä ovat tehneet tarvittavat toimenpiteet ja laatineet tarvittavat asiakirjat jo hyvissä ajoin ennen määräpäivää. Isännöintiyritykset ovat isännöintiliiton mukaan käyttäneet myös liiton lakineuvontapalveluja asian valmistelussa. Isännöintiliitolla oli myös useampia asiaan liittyviä koulutuksia, joihin osallistui suuri määrä isännöintiyrityksien edustajia.

Sähköposti on usein nopein ja tilaajaystävällisin tapa toimittaa asiakirjoja kuten esim. isännöitsijäntodistuksia. GDPR ei kiellä asiakirjojen lähettämisen sähköpostitse, jos tilaaja näin tahtoo.

GDPR ei sanele suoraan, miten tulee menetellä missäkin tilanteessa vaan asiat on kirjoitettu yleisellä tasolla. Isännöintiyritys toimii asiantuntijana, joka tulkitsee asetusta parhaalla mahdollisella tavalla tai etsii vastauksia eri tilanteisiin ja kysymyksiin.

Kontulan Huolto Oy on jo ennen GDPR:n voimaantuloa huolellisesti säilyttänyt ja luottamuksellisesti käsitellyt kaikkien asiakkaiden tietoja. Näin olemme siis aina valvoneet ja tulemme valvomaan meidän asukkaiden ja osakkaiden etua myös tietosuojan osalta. Koska luottamuksellisesti käsiteltävien tietojen säilyttämisessä meillä ei ole tapahtunut suuriakaan muutoksia, emme myöskään katsoneet tarpeelliseksi veloittaa tästä siirtymävaiheesta erillistä maksua.