×

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessämme kerromme ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa taloyhtiöiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua, sillä siellä päätetään taloyhtiötä koskevista asioista. Kaikki osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon.

 

Edellytyksenä on, että osakas on merkitty osakeluetteloon tai esittää yhtiökokouksessa selvityksen omistusoikeudestaan. Osakas voi käyttää avustajaa. Yhtiökokous voi sallia, että läsnä on ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

KULKU JA PÖYTÄKIRJÄ

Päätetään taloyhtiön merkittävistä remonteista ja hankinnoista sekä yhtiövastikkeen suuruudesta.

Vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja talousarvio tulevalle vuodelle. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen ja tilin- tai/ja toiminnantarkastajan.

Voidaan päättää muistakin asioista.

Yhtiökokouksessa päätetään vain niistä asioista, jotka on kirjattu esityslistalle. Muista asioista voidaan  keskustella kokouksen jälkeen.

Pöytäkirja on julkinen osakkaille. (Hallituksen kokouksen pöytäkirjat eivät ole julkisia.)

 

PÄÄTÖKSENTEKO

Suurin osa päätöksistä tehdään yksinkertaisina enemmistöpäätöksinä: se ehdotus voittaa, joka saa yli puolet äänistä. Jotkut päätökset tehtävä määräenemmistöpäätöksinä: ehdotusta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja 2/3 edustetuista osakkeista. Esim. yhtiöjärjestysmuutos, kustannusten jakaminen tasan huoneistojen kesken.

Yhtiöjärjestys voi määrätä korkeammasta äänten enemmistöstä.

 

ÄÄNESTÄMINEN

Kokouksen alussa voi hyväksyttää kannatusmenettelyn käyttämisen: vain kannatetuista ehdotuksista äänestetään. Henkilövalinnoissa kaikki ehdotukset aina äänestykseen.

Ääniluettelo kertoo, montako osakasta, osaketta ja ääntä kokouksessa on läsnä.

Äänestys voi olla suljettu lippuäänestys, kädennosto tai nimenhuuto.

Koeäänestyksellä saadaan käsiä nostamalla alustava kanta.

Ehdotuksen tehnyt henkilö voi vetää ehdotuksensa takaisin.