×

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessämme kerromme ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa taloyhtiöiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Viisi asiaa, mitä sähköautot tarkoittavat taloyhtiölle

Sähköautot yleistyvät nyt myös Suomessa ja jokaisessa taloyhtiössä joudutaan pian pohtimaan, miten asukkaat voivat ladata sähköautojaan. Tässä 5 asiaa, jotka jokaisen taloyhtiön kannattaa tietää sähköautojen lataamisesta.

1. Kolme erilaista lataustapaa

Sähköautojen lataustapoja on käytännössä kolme: hidas-, perus- ja teholataus. Hidaslataus on perinteinen sähköjohto ja -pistoke eli ”roikka”, mitä käytetään tällä hetkellä autojen lämmittämiseen. Peruslataus käyttää erityistä vain sähköautoa varten tarkoitettua pistoketta, mutta edelleen normaalia vaihtovirtaa, jolloin taloyhtiöille riittää vain pistokkeen uusinta. Teholataus käyttää normaalin vaihtovirran sijaan tasavirtaa ja vaatii näin ollen eniten teknisiä muutoksia taloyhtiöltä.

2. Näin lämmitystolpat vaihdetaan älytolpiksi

Jos taloyhtiössä on sähköautoja, niitä on vielä todennäköisesti vain yhdellä tai muutamalla osakkaalla. Tällöin voidaan aluksi muuttaa vain muutama lämmitystolppa uudenlaiseksi lämmitys- ja -lataustolpaksi. Ainakin uudemmissa taloyhtiöissä sähköverkon pitäisi kestää muutaman sähköauton latauksen tuoma ylimääräinen rasitus. Asia täytyy tietysti ensin selvittää yhdessä taloyhtiön  asiantuntijan kanssa.

Toinen vaihtoehto on vaihtaa kaikki lämmitystolpat niin sanotuiksi älytolpiksi. Tällöin koko pysäköintialue uudistetaan kerralla ja perinteisten lämpötolppien tilalle tuodaan älytolpat. Toimenpide on nopea, eikä vaadi uusien kaapeleiden kaivamista. Jokainen pysäköintiruudun haltija saa oman liittymän ja maksaa vain itse käyttämästään sähköstä.

3. Sähköautopaikkojen hinnoittelu kuntoon

Yhtiön hallinnassa olevista autopaikoista peritään autopaikkamaksua. Paikan vuokra määrätään sopimusta tehtäessä ja on täysin mahdollista, että on taloyhtiössä erihintaisia paikkoja. Näin sähköauton latauksen mahdollistava paikka voi olla kalliimpi kuin muut paikat. Hinnoittelu on sopimuskysymys ja ratkaistavissa autopaikkojen vuokrasopimuksia laadittaessa ja yhtiökokouksen päätöksellä.

Osakashallinnassa olevista paikoista maksetaan vastiketta ja vastikeperinnän on perustuttava yhtiöjärjestykseen. Sähköautopaikkojen erillinen hinnoittelu voi vaatia yhtiöjärjestyksen muuttamista.

4. Hyvä suunnittelu kannattaa tehdä ensin

Kun sähköauton latauspaikalle tulee tarvetta, miten kannattaa edetä? “Kannattaa ensimmäisenä steppinä ottaa yhteyttä yhtiön hallituksen tai isännöintiin ja pyytää selvittämään, onko mahdollista vaihtaa autopaikkoja sellaisiksi, joissa voi ladata sähköautoa”, lakiasiantuntija Tommi Leppänen Isännöintiliitosta neuvoo sähköautojen omistajia.

Kun taloyhtiö lähtee sähköautoasiaa selvittämään, yhtiön kannattaa kartoittaa tarvittavien latauspisteiden määrä nyt ja tulevaisuudessa, sekä kiinteistön sisäverkon ja sähköliittymän riittävyys ja kunto. Kuinka monta latauspistettä voidaan tehdä ilman muutoksia nykyiseen sähköjärjestelmään?

Jos taloyhtiön kaikki autopaikat muutetaan sähköautojen lataamiseen sopiviksi taloyhtiön varoin, tarvitaan suostumus kaikilta osakkeenomistajilta. Hanke voidaan toteuttaa myös vähemmistöosakkaiden kesken. Silloin maksajina ovat vain ne osakkaat, jotka haluavat latausmahdollisuuden. Yhtiön hallinnassa olevan parkkipaikan käyttämisestä tietyn osakasporukan sähköautohankkeeseen päätetään yhtiökokouksessa 2/3-enemmistöllä.

5. Asuntojen arvoa nostava uudistus

Sähköauton latauspisteet voivat olla myös taloyhtiön asuntojen arvoa nostava remontti. Asunto voi mennä tulevaisuudessa kaupaksi pelkästään sen takia, että ostaja haluaa sähköautolleen latauspaikan.

Tommi Leppänen Isännöintiliitosta kertoo, että Euroopan Unioni saattaa tulla tulevaisuudessa vaatimaan uusilta sekä laajamittaisesti peruskorjattavilta taloyhtiöiltä tietyn määrän sähköautojen latauspisteitä, jos niissä on yli 10 pysäköintipaikkaa. Muutos tulisi voimaan kuitenkin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. “Euroopan komission esitys asiasta on olemassa, joten näihin asioihin varmaan tullaan tulevaisuudessa palaamaan,” Leppänen sanoo.

Motiva on laatinut mainion Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon –oppaan. Sitä ovat olleet tekemässä Motivan lisäksi Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Lue lisää Motivan oppaasta.